Protože nedílnou součástí výuky na naší škole je seznamování našich žáků s hudbou nejen světovou ale i českou, patří sem rovněž i poznávání lidové hudby. Působí u nás hned dva lidové soubory. Ten mladší, složený z menších dětí, se jmenuje Velmi malá lidová muzika a je teprve začínajícím tělesem bez zkušeností. Soubor s velkými žáky s názvem Malá lidová muzika je malý již jen názvem, který mu zůstal. Díky svojí popularitě se stále rozrůstá a dnes má 12 členů. Za sebou má vítězství v několika celostátních soutěžích a rovněž účast na festivalech nejen v Čech ách, ale i v zahraničí. Vystupoval na pódiích na Slovensku, ve Švédsku, a ve školním roce 2018/19 se zúčastnil velmi úspěšného projektu Erasmus+ v islandském Reykjavíku.

Pedagog:

Miljo Milev | 353447073 | Šmeralova 40 | Po 14,00 - 18,30 | Út 15,00 - 18,00 | St 15,00 - 18,45 | Čt 13,50 - 18,45

Tags:

České dudy jsou českým fenoménem, který sice v našem kraji nemá takovou tradici jako např. na Chodsku, nicméně jejich popularita stále vzrůstá, stejně jako jejich využitelnost. Na naší škole se tento nástroj vyučuje již víc jak 10 let. Vzešla zde řada absolventů, kteří naši školu i celý region reprezentovali na různých soutěžích, které se konají pravidelně pod záštitou ministerstva školství, ale také v zahraničí.

Pedagog:

Miljo Milev | 353447073 | Šmeralova 40 | Po 14,00 - 18,30 | Út 15,00 - 18,00 | St 15,00 - 18,45 | Čt 13,50 - 18,45

Tags:

Sbory ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary pravidelně vyhrávají soutěže ZUŠ...

 

Rozpis sborů 2020/2021

Sluníčka (3-6 let) pondělí 16,30 - 17,15

Přípravný sbor (1. třída) středa 13,30 - 14,15

Rolnička (2. a 3. třída) pondělí 13,30 - 15,00

Zvoneček (4. a 5. třída) středa 13,30 - 15,00

Zvonek (6. třída a starší děvčata) středa 15,00 - 16,30

TAM-TAM (6.třída a starší chlapci) středa 15,00 - 16,30

Rozpis sborů 2019/2020

Sluníčka (3-6 let) pondělí 16,30 - 17,15

Přípravný sbor (1. třída) středa 13,30 - 14,15

Rolnička (2. a 3. třída) pondělí 14,00 - 15,30

Zvoneček (4. a 5. třída) středa 13,30 - 15,00

Zvonek (6. třída a starší dětčata) úterý 15,00 - 16,30

TAM-TAM (6. třída a starší chlapci) středa 15,45 - 17,15

...dopsat učitelky...

Tags:

Mgr. Pavlína Petříková

- Pedagogická činnost od roku 2004
- Hudební vzdělání Konzervatoř v Teplicích - obor klavír,
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Další vzdělání:
- dvouletý kurz Sbormistroství při UJEP
Aktivně se věnuje Muzikoterapii - studium u Markéty Gerlichové Cesta k harmonii I, II, III a další kurzy
Sbormistr sborů : Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, ženský komorní sbor Cichorium
Dále se věnuje dětem se SPU a jinými poruchami - Hudební nauka pro tyto žáky a také předškolním dětem - PPHV

Tags: