uvod ho 772

Soutěže

Aktuální soutěže

www.izus.cz - oficiální stránky všech soutěží HO ZUŠ vč. archivu až do roku 2015/16

 

Archiv

všechny informace ohledně hudebních soutěží a ostatních soutěží ZUŠ, které již proběhly, najdete v souborech ke stažení - Novinky

2017/18

Elektronické klávesové nástroje

Ústřední kolo (SZUŠ D-MUSIC s.r.o. - Kroměříž)

 

Hudební soutěže ve školním roce 2018/2019

Krajské kolo XXIII. ročníku dětské pěvecké soutěže v  sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek se konalo 5. a 6. února 2018 v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře.
Zúčastnilo se jej 60 dětí z Karlovarského kraje.
V kategorii A1 (děti do 10 let, které se neučí sólovému zpěvu) soutěžilo 8 dětí, v kategorii A2 (děti do 10 let, které se učí sólovému zpěvu) soutěžilo 17 dětí, v kategorii B (děti do 15 let, které se neučí sólovému zpěvu) soutěžilo 10 dětí, v kategorii C1 (děti do 15 let, které se učí klasickému sólovému zpěvu) soutěžilo 14 dětí, v kategorii C2 (děti do 15 let, které se učí populárnímu sólovému zpěvu) soutěžilo 10 dětí.
Výsledky krajského kola hodnotila pětičlenná porota v čele s operním dirigentem Františkem Drsem. Dalšími členy byl ředitel soutěže Karlovarský skřivánek Alois Ježek, profesorka Pardubické konzervatoře Jarmila Chaloupková, profesor Pražské konzervatoře a muzikálový zpěvák Josef Štágr a zpěvák Zbyněk Drda.
V  kategorii A1 si vyzpíval první místo žák ZŠ Kraslice Hoang Nam Mai. Druhé místo patřilo Adamu Petridesovi ze ZŠ a  ZUŠ Karlovy Vary a třetí místo získaly Kristýna Dvorská ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Karolína Simonová ze ZŠ Loket.
V  kategorii A2 si první místo vybojovala Anelli Rejdová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, druhé místo si vyzpívala Karolína Tvarůžková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Třetí místa byla udělena dvě. Získaly je Lenka Rakytová ze ZUŠ Nejdek a Anežka Krupiaková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
V  kategorii B získala první místo Kristina Kůtková z  Gymnázia Cheb, druhé místo patřilo Janu Matochovi ze ZŠ a  ZUŠ Karlovy Vary a třetí si vyzpívala Daniela Hnátová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V této kategorii bylo uděleno také jedno čestné uznání s  postupem. Patřilo Markétě Dítkové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
V  kategorii C1 byla udělena dvě první místa, které získaly Ema Dubová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Natálie Hagarová ze ZUŠ R. Schumanna v Aši. Druhá místa patřila Aleně Jelínkové ze ZUŠ R. Schumanna v Aši a  Štěpánu Petrovi ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Třetí místo získaly Eliška Lieblová ze ZŠ a  ZUŠ Karlovy Vary a  Sára Karolína Hrůzová ze ZUŠ J. Jindřicha v Chebu. A1 – Hoang Nam Mai Vítězové jednotlivých kategorií celostátního kola Karlovarského skřivánka 2018: A2 – Lucie Kaiserová C2 – Adam Valenta B – Kristina Kůtková C1 – Vanda Vinecká.
Kategorie C2 se setkala opět s velikým ohlasem a zájmem. Uděleno bylo jedno první místo, které si vyzpíval opět Adam Valenta ze ZUŠ J. Cimrmana ve Františkových Lázních. Druhé místo patřilo Tereze Kudličkové ze ZUŠ Kraslice a o třetí místo se podělili Adéla Adamcová ze ZUŠ Horní Slavkov a Oliver Votoček ze ZUŠ Kraslice.
Celostátního kola, které proběhlo 26. - 28. března 2018, se zúčastnilo 155 dětí z 9 krajů České republiky.
V  kategorii A1 soutěžilo 23 dětí. První místo získal žák ZŠ Kraslice Hoang Nam Mai. Druhé místo si vyzpívala Viola Kubičíková ze ZŠ Mokrá a Amélie Kuhnová ze ZŠ Tyršova v Plzni. Třetí místa byla udělena čtyři. Patřily Nicole Maixner Herrera ze ZŠ a MŠ Děčín, Aleně Černé z 15. ZŠ v Plzni, Petru Vomlelovi ze ZŠ Nový Bor a Anně Kotianové ze ZŠ U  Nemocnice Rumburk.
V  kategorii A2 soutěžilo 37 dětí. Z  prvního místa se radovala Lucie Kaiserová ze ZUŠ J. Jindřicha Domažlice. Druhá místa patřila Jáchymu Kročovi ze ZUŠ F. Jílka v Brně, Markétě Broučkové ze ZŠ a MŠ Husova v Brně a Vítězslavu Siegelovi ze ZUŠ F. Jílka v  Brně. Třetí místo získala Anežka Krupiaková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Amálie Motošická ze ZUŠ Praha 9, Ondřej Tolar ze ZUŠ Stříbro, Klaudie Slámová ze ZŠ Vedlejší Brno a Martin Jirák ze ZUŠ J. Slavíka Hořovice.
V  kategorii B soutěžilo 33 dětí. První místo získala žákyně Gymnázia v Chebu Kristina Kůtková. Druhé místo si vyzpívali Anna Pavlová ze ZŠ J. Gutha Jarkovského v Praze, Michaela Gaurová ze ZŠ Vedlejší v Brně a  Šimon Hanáček ze ZŠ Přemyslovo náměstí v Brně. Třetí místa byla udělena dvě. Patřily Adéle Novákové ze ZŠ Labská v Brně a Lukáši Kulendíkovi ze ZŠ Šlapanice. V kategorii C1 zpívalo 29 dětí. První místo udělila porota Vandě Vinecké z  Hudební Akademie v  Praze. Tři druhá místa patřila Anně Flajšmanové ze ZUŠ Nýřany, Emě Dubové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Elišce Lieblové ze stejné školy. Třetí místo získala Eliška Matoušová ze ZUŠ Opočno.
V kategorii C2 zpívalo 33 dětí. První místo získal Adam Valenta ze ZUŠ J. Cimrmana ve Františkových Lázních. O  druhé místo se podělili Julie Michelová ze ZUŠ Rumburk, Jakub Pacovský ze ZUŠ Česká Kamenice a  Denisa Michnová ze ZUŠ Rumburk. Třetí místo si vyzpívali Tereza Marková z  I. Německého zemského gymnásia v Brně, Adam Stašek ze ZŠ Slovanské náměstí v  Brně, Alžběta Kaplanová ze ZUŠ E. Randové v Ústí nad Labem, Pavla Bergmannová ze ZUŠ A. M. Buxton v Úpicích a Thanh Thao Tranová ze ZUŠ E.Randové v Ústí nad Labem.
V čele poroty celostátního kola zasedla prof. Daniela Šimůnková - Štěpánová z Konzervatoře J. Deyla z Prahy. Dalšími členy byli prof. Brigita Šulcová z Pražské konzervatoře, prof. Jarmila Chaloupková z  Pardubické konzervatoře, profesorka Brněnské konzervatoře Blanka Morávková, profesor Konzervatoře Praha a muzikálový zpěvák Josef Štágr a  operní, operetní a muzikálový zpěvák Jan Ježek. Krajské i  celostátní kolo soutěže mělo publicitu v  televizi i  místním tisku.
V  letošním ročníku soutěže získali vítězové opět mnoho hodnotných věcných cen díky našim sponzorům a podporovatelům. Byli jimi Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Český rozhlas Plzeň, Bohemia lázně a.s., Hotel Jizera, LIAS Vintířov, Karlovarské městské divadlo, Karlovarský symfonický orchestr, Median s.r.o., Petr Strnad, Eva Hanyková, Tchibo café, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Monika Zámečníková, Radek Stehlík, Veronika a  Ronald Němcovi a  Řád křižovníků s  červenou hvězdou, Karlovarský porcelán a.s., G. Benedikt, Kino Drahomíra a Mattoni.
Zahájení soutěží v  jednotlivých dnech a  rozdělování cen se zúčastnili funkcionáři kraje a  města Karlovy Vary.
Mgr. Miroslava Lendělová, tajemnice soutěže

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v kategoriích hra na dudy, cimbál a hra lidových souborů

Ve dnech 24. – 25. května 2018 se konalo v Mikulově Ústřední kolo soutěže ZUŠ v kategoriích hra na dudy, cimbál a hra lidových souborů. Karlovarský kraj reprezentovala Malá lidová muzika ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V silné konkurenci získala ve své kategorii 1. cenu, dvě zvláštní ocenění pro dva členy souboru a též byla porotou vybrána k vystoupení na koncertě vítězů. Malá lidová muzika pracuje pod pedagogickým vedením pana učitele Miljo Mileva. Cesta do Mikulova a soutěžní úspěch jsou pro členy souboru velkou vzpruhou
a současně závazkem do budoucna.
Karel Šimandl

Kompletní výsledky okresních a krajských kol - jaro 2018:

Soutěž v sólovém a komorním zpěvu - okresní kolo: Pavlíková Nela (J. Ronešová) 1. místo s  postupem, Winkelhöfer Jakub (J. Přibilová) 1. místo s  postupem, Krupiaková Anežka (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Rejdová Anneli (J. Ronešová) 2. místo, Petr Štěpán (J. Přibilová) 1. místo s postupem, Šuminová Eliška (J. Přibilová) 2. místo, Lelková Barbora (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Lieblová Eliška (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Ivanová Anna (J. Ronešová) 2. místo, Ivankova Anastasia (J. Ronešová) 3. místo, Hauerová Kateřina (J. Přibilová) 3. místo, Dubová Ema (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Mikešová Kateřina (M. Lendělová) 2. místo, Hrnko Jakub (J. Přibilová) 2. místo, Hrnková Alžběta
(J. Přibilová) 3. místo, Přiklopilová Barbora (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Eldaruševa Fatima (J. Přibilová) 3. místo, Žišková Karolína (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Bukóciová Nikol (J. Přibilová) 2. místo, Selešiová Markéta (J. Přibilová) 3. místo, Skalická Tereza (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Hejlová Anna (M. Lendělová) 1. místo s postupem , Pěvecké duo (Hauerová, Šuminová) (J. Přibilová) 1. místo s  postupem, Trio Girls In Blue (Hejlová, Přiklopilová, Skalická) (M. Lendělová) 1. místo s postupem, Duo Bája (Přiklopilová, Žišková) (M. Lendělová) 1. místo s postupem
Soutěž v sólovém a komorním zpěvu - krajské kolo Winkelhöfer Jakub 1. místo, Krupiaková Anežka 1. místo, Petr Štěpán 1. místo, Lelková Barbora 1. místo s postupem, Lieblová Eliška 1. místo s  postupem, Dubová Ema 1. místo s postupem, Přiklopilová Barbora 1. místo s  postupem, Žišková Karolína 1. místo s  postupem, Skalická Tereza 3. místo, Hejlová Anna 2. místo, Pěvecké duo (Hauerová, Šuminová) 2. místo, Trio Girls In Blue (Hejlová, Přiklopilová, Skalická) 1. místo s postupem, Duo Bája (Přiklopilová, Žišková) 1. místo
Soutěže v dechových nástrojích: Hra na příčnou flétnu - okresní kolo Pilzová Viktorie (D. Čamková) 1. místo s postupem, Plasová Anežka (P. Čamek) 1. místo s postupem, Sulková Anežka (P. Čamek) 1. místo s postupem, Petr Štěpán (P. Čamek) 1. místo s postupem, Lelková Barbora (J. Štruncová) 2. místo, Šulcová Barbora (J. Štruncová) 1. místo s postupem, Dubová Ema (J. Štruncová) 2. místo, Vaníčková Veronika (J. Štruncová) 1. místo s postupem
Hra na příčnou flétnu - krajské kolo Pilzová Viktorie 1. místo s  postupem, Plasová Anežka 1. místo, Sulková Anežka 1. místo s  postupem, Petr Štěpán 1. místo, Šulcová Barbora 2. místo, Vaníčková Veronika 1. místo s postupem
Hra na klarinet - okresní kolo Krajíc Josef (L. Kocián) 1. místo s  postupem, Osvaldová Barbora (L. Kocián) 1. místo s postupem
Hra na klarinet - krajské kolo Krajíc Josef 1. místo s  postupem, Osvaldová Barbora 2. místo
Hra na saxofon - okresní kolo Týnek Matyáš (M. Krajíc) 1. místo s postupem, Rothbauer Matěj (M. Krajíc) 1. místo s  postupem, Osvald David (L. Kocián) 1. místo s  postupem, Šindelková Adéla (M. Krajíc) 1. místo s postupem
Hra na saxofon - krajské kolo Týnek Matyáš 1. místo s  postupem, Rothbauer Matěj 1. místo s postupem, Osvald David 2. místo, Šindelková Adéla 2. místo
Hra na zobcovou flétnu - okresní kolo Medvědová Veronika (B. Trachtová) 1. místo s postupem, Čamková Alžběta (P. Čamek) 1. místo s postupem, Pilzová Viktorie (D. Čamková) 1. místo s  postupem, Beránková Anežka (P. Čamek) 1. místo s postupem, Šťastná Rebeka (P. Čamek) 1. místo s postupem, Pitrová Magdaléna (P. Čamek) 1. místo s postupem
Hra na zobcovou flétnu - krajské kolo Medvědová Veronika 1. místo s postupem, Čamková Alžběta 1. místo s postupem, Pilzová Viktorie 1. místo s postupem, Beránková Anežka 1. místo, Šťastná Rebeka 1. místo náhradník, Pitrová Magdaléna 1. místo s postupem
Hra na trubku - okresní kolo Witney Samuel (K. Roneš) 1. místo s postupem, Tolar Jakub (K. Roneš) 1. místo s postupem, Petr Lukáš (K. Roneš) 1. místo s postupem
Hra na trubku - krajské kolo Witney Samuel 2. místo, Tolar Jakub 2. místo, Petr Lukáš 1. místo s postupem
Hra na bicí nástroje - okresní kolo Kolář Kryštof (V. Vejvoda) 1. místo s  postupem, Veselý Jonáš (V. Vejvoda) 1. místo s postupem, Tereza Skalická (V. Vejvoda) 1. místo s postupem
Hra na bicí nástroje - krajské kolo Kolář Kryštof 2. místo, Veselý Jonáš 3. místo, Tereza Skalická 1. místo náhradnice.

Všem našim žákům, učitelům i korepetitorům děkujeme za výkony, vítězům blahopřejeme a  držíme palce v ústředních kolech.
Mgr. Karel Šimandl

Hudební soutěže ve školním roce 2016/2017

Maria Sidorova - žákyně klavírní třídy Renaty Pitrové získala čestné uznání prvního stupně.
Velké úspěchy jsme slavili v soutěži smyčcových nástrojů: Matěj Milev - viola (Miljo Milev) 3. místo, Alžběta Čamková - violoncello (Petr Pitra) 2. místo, Kristián Šťastný - violoncello (Hana Janoušková) 3. místo, Magdaléna Pitrová - violoncello (Petr Pitra) 2. místo
Do ústředního kola ve hře na kytaru se probojovali Michael Gerner a František Koštejn ze třídy Pavla Horycha. Oba si ze soutěže přivezli čestné uznání.
Radost nám udělaly i naše soubory. Big Band ZŠ a ZUŠ pod vedením Milana Krajíce i sbor Zvoneček se sbormistryní Miroslavou Lendělovou získaly Zlaté pásmo a sbor Rolnička s Miroslavou Lendělovou si z celostátní sborové soutěže v Úničově odvážel Ocenění za interpretaci písně o vrabci Petra Ebena.
Všem oceněným žákům moc gratulujeme.
Mgr. Karel Šimandl

Hudební soutěže ve školním roce 2016/2017

Hodnocení krajského a celostátního kola XXII. ročníku soutěže Karlovarský skřivánek v roce 2017

Pořadateli a vyhlašovateli XXII. ročníku soutěže dětí v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek je ZŠ a ZUŠ K. Vary-Rybáře, Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka v K. Varech
a Obecně prospěšná společnost Forte. Záštitu soutěži poskytli hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová, primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek a ředitel Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeněk Levý.
Krajské kolo XXII. ročníku dětské pěvecké soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek se konalo 13. a 14. února 2017 v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře. Zúčastnilo se jej 63 dětí z Karlovarského kraje.
V kategorii A1 (děti do 10 let, které se neučí sólovému zpěvu) soutěžilo 10 dětí, v kategorii A2 (děti do 10 let, které se učí sólovému zpěvu) soutěžilo 16 dětí, v kategorii B (děti do 15 let, které se neučí sólovému zpěvu) soutěžilo 13 dětí, v kategorii C1 (děti do 15 let, které se učí klasickému sólovému zpěvu) soutěžilo 16 dětí, v kategorii C2 (děti do 15 let, které se učí populárnímu sólovému zpěvu) soutěžilo 8 dětí.
Výsledky krajského kola hodnotila pětičlenná porota v čele s prof. Brigitou Šulcovou z Pražské konzervatoře. Dalšími členy byl operní dirigent František Drs, operní pěvkyně Karolína Hromádková, profesor Pražské konzervatoře a muzikálový zpěvák Josef Štágr a profesorka z Konzervatoře J. Deyla v Praze Daniela Štěpánová - Šimůnková.
V kategorii A1 si vyzpíval první místo Jan Matocha, druhé místo patřilo Anežce Krupiakové a třetí místo získala Lucie Albrechtová. Všichni tři jsou ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
V kategorii A2 si první místo vybojovala Anelli Rejdová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, druhé místo si rozdělili David Kondel ze ZUŠ R. Schumanna v Aši, Barbora Lelková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Kristýna Sekotová ze ZUŠ Nejdek. Třetí místa byla udělena dvě. Získaly je Lenka Rakytová ze ZUŠ Nejdek a Anastázie Gorin ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
V kategorii B získala první místo Kristina Kůtková z Gymnázia Cheb, druhé místo patřilo Markétě Dítkové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a třetí si vyzpívali Barbora Matochová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a Pavel Martínek z Gymnázia Cheb.
V kategorii C1 bylo uděleno jedno první místo, které získala Karolína Žišková ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Druhé místo patřilo Barboře Přiklopilové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, třetí místo získaly Adriana Hlávková ze ZUŠ Nejdek a Dana Dlesková ze ZUŠ Sokolov. V této kategorii udělila porota čestné uznání s postupem a patřilo Martinu Duspivovi ze ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech.
Nová kategorie C2 se setkala opět s velikým ohlasem a zájmem. Uděleno bylo jedno první místo, které si vyzpíval Adam Valenta ze ZUŠ J. Cimrmana ve Františkových Lázních. O druhé místo se podělily Veronika Karešová ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Jana Nováková ze ZUŠ Klášterec nad Ohří a Natálie Martínková ze ZUŠ J. Cimrmana ve Františkových Lázních. Třetí místo získala Fatima Eldaruševa ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
Celostátního kola, které proběhlo 20. - 22. března 2017, se zúčastnilo 183 dětí z 9 krajů České republiky.
V kategorii A1 soutěžilo 36 dětí. První místo získala žákyně ZŠ a MŠ Dolní Lukavice Lucie Dolejšová. Druhé místo si vyzpívala Leona Sedlářová ze ZŠ a MŠ Emy Destinnové v Praze, dále pak Jan Matocha ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Aneta Dlouhá ze ZŠ Milénova Brno a Ondřej Křepelka ze ZŠ v Rokycanech. Třetí místa byla udělena dvě. Patřila Alžbětě Křížové z Interaktivní ZŠ Varnsdorf a Evě Fruhwirtové ze ZŠ Bílovice nad Svitavou.
V kategorii A2 soutěžilo 39 dětí. První místa byla udělena dvě. Radovali se z nich Kryštof Bína ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně a Alice Pavelková ze Školy hudby a zpěvu Jiřiny Markové v Praze. Druhá místa patřila Lucii Kaiserové ze ZUŠ J. Jidřicha v Domažlicích, Kristýně Kopalové ze ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně, Kristýně Sekotové ze ZUŠ Nejdek, Martinu Jirákovi ze ZUŠ J. Slavíka v Hořovicích, Amálii Motošické ze ZUŠ Ratibořická v Praze a Kristýně Málkové ze ZUŠ J. S Bacha v Dobřanech. Třetí místo získala Nela Poláková ze ZUŠ Jižní Město v Praze, Radek Pecka ze ZUŠ v Plané a Magda Pravcová ze ZUŠ Orchidea v Brně.
V kategorii B soutěžilo 34 dětí. První místo získal žák ZŠ Šlapanice Štěpán Hudec. Druhé místo si vyzpíval Tadeáš Müller z Interaktivní ZŠ Varnsdorf. Třetí místa byla udělena čtyři. Patřila Kristíně Kůtkové z Gymnázia v Chebu, Kateřině Cihelkové z 1. ZŠ Sedlčany, Barboře Lošťákové ze ZŠ Bílovice nad Svitavou a Adéle Novákové ze ZŠ Labská v Brně.
V kategorii C1 zpívalo 35 dětí. První místo udělila porota Heleně Škárové ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně. Čtyři druhá místa získali Tomáš Duchek ze ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, Nikola Blažejová z Hudební akademie Praha, Matěj Gajdoš ze ZUŠ Náchod a Tereza Kovaříková ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň. Třetí místo získal Vladimír Uhnavý ze ZUŠ Police nad Metují, Anna Skřivánková ze ZUŠ A. M. Buxtona v Úpicích a Gabriela Kroupová z GMHS hl. m. Prahy.
V kategorii C2 zpívalo 39 dětí. První místo získaly Alžběta Ludvíková ze ZUŠ Česká Lípa, Veronika Havlíčková ze ZŠ Vedlejší v Brně a Erika Shllaku ze ZUŠ Prosek v Praze. O druhé místo se podělily Helena Škárová ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně, Viola Tulachová z Gymnázia a SOŠE Sedlčany a Tereza Matiášková ze ZUŠ Česká Kamenice. Třetí místo si vyzpívaly Karmen Sarojanová ze ZŠ Jungmannova Kuřim, Kateřina Škárová ze ZUŠ V. Kaprálové v Brně, Jůlie Michelová ze ZUŠ Rumburk, Simona Švelchová ze ZUŠ F. Stupky Sušice a Jana Nováková ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.
V čele poroty celostátního kola zasedla prof. Brigita Šulcová z Pražské konzervatoře. Dalšími členy byli prof. Jarmila Chaloupková z Pardubické konzervatoře, prof. Daniela Šimůnková - Štěpánová z Konzervatoře J. Deyla z Prahy, profesorka Brněnské konzervatoře Blanka Morávková, profesor Konzervatoře Praha a muzikálový zpěvák Josef Štágr a operní, operetní a muzikálový zpěvák Jan Ježek. Krajské i celostátní kolo soutěže mělo publicitu v televizi i místním tisku.
V letošním ročníku soutěže získali vítězové opět mnoho hodnotných věcných cen díky sponzorům a podporovatelům. Byli jím Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Český rozhlas Plzeň, Bohemia lázně a. s., LIAS Vintířov, Karlovarské městské divadlo, Karlovarský symfonický orchestr, Median s.r.o., Petr Strnad, Eva Hanyková, Tchibo café, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. Monika Zámečníková, Radek Stehlík, Veronika a Ronald Němcovi a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Karlovarský porcelán a.s., G. Benedikt, Jan Hadrava - Sladký život, kino Drahomíra a Mattoni – Karlovarské minerální vody.
Zahájení soutěží v jednotlivých dnech a rozdělování cen se zúčastnili funkcionáři kraje a města Karlovy Vary.
Letošní XXII. ročník Karlovarského skřivánka zaznamenal rekordní účast zpěváků z více jednotlivých krajů oproti minulým ročníkům soutěže. Díky ní jsme měli šanci vyslechnout si celou řadu výborných pěveckých výkonů, jež diváci bohatě odměňovali potleskem. Největší nárůst zpěváků zaznamenala nejnovější kategorie C2.
Mgr. Miroslava Lendělová, tajemnice soutěže

Hudební soutěže ve školním roce 2015/2016

Hra na elektronické klávesové nástroje, komorní hra s převahou smyčcových a dechových nástrojů a nově i sborové zpěvy.
Žáci naší školy se přes okresní a krajská kola dostali až do ústředních kol soutěží, což je už sám o sobě velký úspěch, ale i tam si vedli výborně a opět přivezli skvělá umístění. Rád bych poděkoval nejen žákům, ale i jejich učitelům. Zde jsou výsledky umístění našich žáků
v ústředních kolech soutěží: Hra na elektronické klávesové nástroje: Petr Bilanin 3. místo Martin Coubal 3. místo (Bc. Jan Tumpach, DiS.) vedením Karolíny Kučerové, sólové zpěváky učitelů Petry Brabencové, Štěpánky Steinové a Miroslavy Lendělové, taneční třídu Pavly Šemberové a jistě i mnoho překvapení, které zatím Milan Krajíc tají i před námi. Koncert se koná ve čtvrtek 15. prosince v 19.30 v Karlovarském městském divadle. Vstupenky můžete koupit v sekretariátech ZŠ a ZUŠ nebo i v předprodeji Karlovarského městského divadla. Mgr. Karel Šimandl Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů: Primavera lirica - barokní soubor: - Anežka Beránková - zobc. flétna, - Tereza Paďourková - housle, - Kristián Šťastný - violoncello, - Hana Vejlupková - klavír
1. místo (Miljo Milev) Gaudeamus quartet - barokní soubor: - Ivan Milev - housle, - Matěj Milev - viola, - Danny Takieddin - violoncello, - Adéla Dietlová - klavír 3. místo (Miljo Milev) Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Flétnový tandem: - Matěj Rothbauer – alt., tenor. flétna, - Magdaléna Pitrová – alt., bas. flétna 2. místo (Ocenění za interpretaci soudobé hudby) (Petr Čamek) „Bois“: - Svoboda Matěj – hoboj, - Milev Ivan – hoboj, - Takieddin Danny – violoncello, - Tůmová Adéla - cembalo 3. místo (Martin Petr) Soutěž pěveckých sborů: Zvoneček 1. místo (Zlaté pásmo) (Miroslava Lendělová a Karolína Kučerová)
Všem žákům, souborům a učitelům gratulujeme. Mgr. Karel Šimandl

Hudební soutěže ve školním roce 2015/2016

Soutěž smyčcových komorních souborů - 

Ve dnech 13. – 15. 5. proběhlo v Jindřichově Hradci celostátní kolo ve hře smyčcových komorních souborů. Nejen z města Karlovy Vary, ale i za celý Karlovarský kraj se ho zúčastnily pouze dva soubory, oba ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. V 2. kategorii to byl soubor Primavera lirica, kde soutěžili žáci do 13 let. Tento soubor ve složení Tereza Paďourková,
Anežka Beránková, Hana Vejlupková a Kristián Šťastný získal 1. místo. Druhý úspěšný ansámbl s názvem Gaudeamus quartet ve 4. kategorii nad 15 let ve složení Ivan Milev,
Matěj Milev, Adéla Dietlová a Danny Takieddin se umístil na třetím místě. Protože na soutěži, která se koná jen jednou za tři roky, byla konkurence obrovská, můžeme konstatovat,
že žáci opět obhájili vynikající jméno své školy, jak už je ostatně pravidlem. Miljo Milev

Hudební soutěže ve školním roce 2014/2015

I v loňském roce probíhaly hudební soutěže ZUŠ, tentokrát ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Devět našich žáků se přes okresní a krajská kola dostalo až do ústředních kol soutěží, což je už sám o sobě velký úspěch. Naši žáci si ovšem i tam vedli velmi úspěšně a rád bych poděkoval nejen žákům, ale i jejich učitelům a korepetitorům.
Zde jsou výsledky umístění našich žáků v ústředních kolech soutěží: Viktorie Pilzová, zobc. fl., I. místo a zvláštní ocenění za interpretaci soudobé hudby (uč. Dušana Čamková) Adéla Svobodová, př. fl., čestné uznání (uč. Dušana Čamková) Magdaléna Pitrová, zobc. fl., II. místo a zvláštní ocenění za interpretaci soudobé hudby (uč. Petr Čamek) Matěj Rothbauer, saxofon, II. místo (uč. Milan Krajíc) Kristýna Kanická, saxofon, II. místo (uč. Milan Krajíc) Veronika Vaníčková, př. fl., čestné uznání (uč. Jarmila Štruncová) Denisa Vajrychová, zpěv,
II. místo (uč. Miroslava Lendělová) Karolína Žišková, zpěv, II. místo (uč. Miroslava Lendělová) Lukáš Petr, trubka, čestné uznání (uč. Karel Roneš) A úplně čerstvě máme i výsledky
z celostátní pěvecké soutěže B. Martinů v Praze: Vojtěch Přiklopil - I. místo Barbora Přiklopilová - čestné uznání Karolína Kučerová - čestné uznání (uč. Miroslava Lendělová)
Všem žákům moc gratulujeme! Mgr. Karel Šimandl

Hudební soutěže ve školním roce 2014/2015

Letošní soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu, ve hře na dechové a bicí nástroje došly přes školní a okresní kola do krajských kol. I tentokrát naši žáci dosáhli vynikajících výsledků a máme i několik postupů do kol ústředních. Zde jsou výsledky nejen krajských kol, ale i soutěží, které nepatří do cyklu soutěží ZUŠ, přesto i zde jsme byli úspěšní: VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU: Štěpán Petr - 2. místo, Anežka Sulková -1. místo (Jana Přibilová), Barbora Lelková - 2. místo, Eliška Tumpachová - 3. místo, Kateřina Mikešová - 2. místo (Karolína Kučerová), Vojtěch Přiklopil - 2. místo, Ema Dubová -1. místo, Barbora Hlávková - 2. místo, Barbora Přiklopilová - 2. místo, Karolína Žišková - 1. místo s postupem, Štěpán Tůma - 2. místo, Denisa Vajrychová - 1. místo s postupem a absolutní vítěz (Miroslava Lendělová), Komorní zpěv Lukáš
a Štěpán Petrovi - 2. místo (Jana Přibilová) Karolína Žišková a Barbora Přiklopilová - 2. místo (Miroslava Lendělová) VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE Klarinet Ela Vokáčová - 1. místo (Bohumila Trachtová), Adéla Pokorná - 2. místo (Leoš Kocián), Saxofon David Osvald - 1. místo (Leoš Kocián), Matěj Rothbauer - 1. místo s postupem Adéla Šindelová - 2. místo, Karolína Kuberová - 2. místo, Kristýna Kanická - 1. místo s postupem, Pavlína Vavříková - 1. místo (Milan Krajíc), Hoboj Matěj Svoboda - 1. místo (Martin Petr), Zobcová flétna Anežka Sulková -1. místo, Alžběta Čamková - 1. místo, Štěpán Petr - 1. místo, Rebeka Šťastná - 2. místo, Matěj Rothbauer - 1. místo, Magdaléna Pitrová - 1. místo s postupem (Petr Čamek) Viktorie Pilzová - 1. místo, Ondřej Vondráček - 1. místo (Dušana Čamková), Anežka Beránková - 1. místo (Miljo Milev), Příčná flétna Zuzana Horská - 2. místo, Amálie Anna Jopková - 3. místo, Veronika Vaníčková - 1. místo s postupem (Jarmila Štruncová), Adéla Svobodová 1. místo (Dušana Čamková), VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA VE HŘE NA BICÍ NÁSTROJE: Tereza Skalická - 2. místo, Jonáš Veselý - 2. místo, Vojtěch Hodl - 2. místo,
Amálie Jopková - 3. místo (Václav Vejvoda), CELOSTÁTNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ B. MARTINŮ: Barbora Přiklopilová - čestné uznání, Karolína Žišková - 3. místo Krajská přehlídka Pěveckých sborů Sokolov: sbor Rolnička - zlaté pásmo, sbor Zvoneček - zlaté pásmo (Miroslava Lendělová a Karolína Kučerová), KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK: Kateřina Mikešová - 3. místo (Karolína Kučerová), Štěpán Petr - 3. místo (Jana Přibilová), Barbora Přiklopilová - 3. místo, Karolína Žišková - 1. místo (Miroslava Lendělová). Všem soutěžícím a jejich učitelům gratulujeme, děkujeme i všem korepetitorům a postupujícím žákům do ústředních kol přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Karel Šimandl

Hudební soutěže ve školním roce 2013

Naši žáci se v minulém školním roce opět zúčastnili celé řady soutěží, přičemž v řadě z nich se probojovali až do ústředních kol.
1) Karlovarský skřivánek 2014 Na celostátní kolo ve dnech 24. – 26. března přijelo do Karlových Varů 110 žáků ze 7 krajů. Lucie Albrechtová získala čestné uznání v kategorii A1, Danny Takieddin získal čestné uznání v kategorii B.
2) Soutěž ZUŠ ve hře na klavír - Ústřední kolo Faridová Sarah - 2. místo Vejlupková Hana - 3. místo
3) Soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje - Ústřední kolo Housle: Tomáš Štěpánek - 2. místo Ivan Milev - 3. místo Violoncello: Viktorie Kubálková - 1.místo
Danny Takieddin - 2. místo
4) Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru - Ústřední kolo Timur Sibgatulin - 3. místo.
5) Přehlídka dětských pěveckých sborů 2014 - Ústřední kolo Sbor Zvoneček - ocenění za výbornou hlasovou kulturu.
6) Mezinárodní soutěž Generace 2013 Vojtěch Šembera (Karel Šimandl) - čestné uznání.
Břetislav Svoboda

Hudební soutěže ve školním roce 2012

Nedílnou součástí života na všech základních uměleckých školách jsou umělecké soutěže ZUŠ, probíhající v tříletém cyklu. Ze soutěží si naši žáci pravidelně vozí ta nejlepší ocenění a nejinak tomu bylo i v minulém školním roce, kdy probíhaly soutěže v komorní hře s převahou smyčcových a dechových nástrojů, v prvním ročníku soutěže elektrických klávesových nástrojů a ve skladbě. Do ústředního kola soutěže komorní hry s převahou smyčcových nástrojů se z krajského kola probojovalo Klavírní trio ve složení Ladislav Weber
a Viola Paďourková – housle a Ondřej Musil – klavír pí uč. Milady Novákové a odvezli si 3. místo. Klavírní trio ve složení: Tomáš Štěpánek – housle, Magdaléna Pitrová – violoncello
a Sarah Faridová – klavír, p. uč. Petra Pitry získali ve stejné soutěži také 3. místo. Ústředního kola soutěže komorní hry s převahou dechových nástrojů se zúčastnily dva soubory:
Trio 2 klarinety a violoncello ve složení: Kateřina Lambertová a Robert Churáň – klarinety a Kateřina Strnadová – violoncello (žákyně ZUŠ A. Dvořáka) p. uč. Leoše Kociána si odnesli čestné uznání a Trio 2 hoboje a violoncello ve složení: Matěj Svoboda a Ivan Milev - hoboje a Danny Takieddin – violoncello, p. uč. Martina Petra získalo 2. místo. V soutěži elektrických klávesových nástrojů se nejlépe vedlo dvěma žákům p. uč. Jana Tumpacha. Petr Bilanin obdržel třetí místo a Martin Coubal 2. místo. Dalšího úspěchu ve skladbě dosáhl
i Vojtěch Šembera, žák p. uč. Karla Šimandla, který získal zlaté pásmo i cenu poroty za skladbu Miserere. Mimo soutěže ZUŠ ovšem v České republice probíhají během roku i jiné národní nebo mezinárodní soutěže mladých umělců. I těch se naši žáci v hojném počtu zúčastňují. Zde jsou úspěchy našich žáků v těchto soutěžích: Pěvecká soutěž Bohuslava Martinů: Denisa Vajrychová – zpěv, pí uč. Miroslava Lendělová, 3. místo a cena za interpretaci písně B. Martinů. Kytarová soutěž PRAGuitara Classica 2013: Timur Sibgatulin – kytara, p. uč. Pavel Horych 1. místo. Březovský lístek: Kristýna Vášová – zpěv, pí uč. Karolína Kučerová, 2. místo. Celostátní soutěž Pro Bohemia Ostrava 2013: Viktorie Kubálková – violoncello, p. uč. Petr Pitra, 2. místo a Vladimír Kubálek – violoncello, p. uč. Petr Pitra, 2. místo. Mezinárodní soutěž Generace 2012: Vojtěch Šembera – skladba, p. uč. Karel Šimandl, čestné uznání.
Všem oceněným moc blahopřejeme.
Mgr. Karel Šimandl