Aktuality

Informace o provozu 1.stupně od 30.11.2020

Konce vyučování:

1.r. – 11,20, 2.r. - 11,40, 3.r. - 12,00, 4.r. - 12,20, 5.r. - 12,35

Provoz školní družiny:

- všichni zvoní na ranní družinu * 159

- Po celou dobu nosí všichni roušky!

Ranní ŠD od 7.00

Číst dál...

Tělesná výuka

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním opatřením, která nařizují realizaci tělesné výchovy na 2. stupni formou procházek venku, jsme se rozhodli omezit výuku TV následovně:

  • Odpolední tělesná výchova a sportovní výchova budou zrušeny.
  • Dopolední hodiny tělesné výchovy budou omezeny, bude-li to možné, na jednu hodinu týdně se zdravotní procházkou. (Úplné zrušení by mj. zapříčinilo nápor ve školní jídelně)

Přesné informace o změně rozvrhu budou žákům zapsány do ŽK.

Děkuji za pochopení.
B. Svoboda

Finanční kompenzace výpadku výuky

Vážení rodiče.

Množí se dotazy, zda bude nějak finančně kompenzován výpadek výuky v jarních měsících, když škola ušetřila prostředky za provoz. Ujišťuji vás, že neušetřila – všechny platby za energie jsou nastaveny zálohově, takže případná úspora bude vidět v lednu – únoru. Ovšem současně značně vzrostly náklady na dezinfekční a úklidové prostředky, takže v souhrnu žádnou úsporu neočekávám. Avšak vzhledem k pozměněnému výkladu MŠMT náleží kompenzace za jarní přerušení výuky těm žákům, kterým nebyla nabídnuta distanční výuka. Pokud je to Váš případ, obraťte se na příslušného zástupce ředitele:

Číst dál...

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Prvňáčkové přijdou 1. září do školy v doprovodu rodičů, kteří se s nimi zúčastní zahájení prvního školního dne. V první části hodiny obdrží rodiče informace od třídní učitelky a pak zůstanou děti samy s paní učitelkou. Na rodiče bude čekat před třídou paní vychovatelka, která jim předá informace týkající se školní družiny. Rodiče pak počkají na své dítě před školou, kam jim ho přivede třídní učitelka. Škola se otevírá v 7:40 hod., žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu.

Informace k zahájení školního roku 2020-21

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Číst dál...