banner

Aktuality

Nově zrekonstruovaná tělocvična na II.st. ZŠ

Přes léto jsme nechali zrekonstruovat tělocvičnu na II. st. ZŠ

Projekt zahrada - přírodní učebna

pametni deska sk.zhrada colour

Naše škola ve školním roce 2021/22 realizuje projekt školní zahrady s přírodní učebnou. Projekt je z větší části financován Ministerstvem životního prostředí

Číst dál...

Prezenční výuka II. st. ZŠ, rotační výuka

V příštím týdnu začne rotační výuka i pro žáky 2. stupně ZŠ. Abychom sladili 1. stupeň, kde již rotační výuka běží, s 2. stupněm, nastoupí od pondělí žáci „B“ tříd s jednou výjimkou – tedy 6.B, 7.B a 8.B. Tou výjimkou jsou žáci 9.B. Většina z nich bude v pondělí 3.5. a v úterý 4.5 u přijímacích zkoušek, proto nastoupí až ve středu 5.5. Ve třídách, které nebudou prezenčně ve škole., bude probíhat distanční výuka.

Číst dál...

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ K. Vary

Termín podání elektronické žádosti 1. 4. – 30. 4. 2021

letak21zápis 21novy

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary otevírá v září 2021 opět dvě první třídy, každou s kapacitou 30 žáků, s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. Budoucí prvňáčci, u nichž se projevuje hudební, výtvarný nebo taneční talent, mohou povinnou školní docházku absolvovat ve třídě s rozšířenou výukou estetické výchovy, v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. Ve třídách probíhá vyučování všech předmětů podle školního vzdělávacího programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány 2 - 3 hodiny týdně. Hodiny hudební, výtvarné a taneční výchovy jsou vedeny odbornými učiteli. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního vyučování žáci navštěvují v odpoledních hodinách hudební, výtvarný i taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru.

Číst dál...

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v 5. stupni epidemiologických opatření, dojde od pondělí 4.1.2021 k následujícím změnám ve výuce:

1) Do školy prezenčně nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku. Režim zůstane stejný, jako když tato situace nastala na podzim. Tedy děti budou do školy vstupovat přímo, přezouvat se budou až u své třídy (nebudou se hromadit v šatnách)

Číst dál...