Aktuality

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD

 

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 ​

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se koná 16. června 2021 v 16:00 hodin. Více informací ZDE

 

Reg. č. - Výsledek zápisu
CA39Z - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
WG5H2 - Žádost o odklad školní docházky
1RMCL - Žádost o odklad školní docházky
4OKT1 - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
7EMU3 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
8UVXT - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
9E8VT - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
VES2V - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
8YFYJ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
XTHYG - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
XVA1J - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
TUPJE - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
HEIU7 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
OUW13 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
9QFLK - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
4QNGL - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
6FHRF - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
HONKQ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
BTY0Q - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
V5EHB - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
U21QE - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
3P9EG - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
K0C67 - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
X9FAO - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
C0XGD - Žádost o odklad školní docházky
OKUN8 - Žádost o odklad školní docházky
9K8DI - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
J5KQQ - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
MBNHV - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
HOFAG - Žádost o odklad školní docházky
OYAWA - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
PSI7W - Žádost o odklad školní docházky
DQNKV - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
LFRE9 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
F73HW - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
1E7NU - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
BS5Y8 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
7NOE0 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
KXMGB - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
4N5EZ - Žádost o odklad školní docházky
OU6CQ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
I27KB - Žádost o odklad školní docházky
HIFN7 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
GL38N - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
E9BTF - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
DPHK1 - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
WGX1H - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova

Počet uchazečů: 47

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se koná 16. června 2021 v 16:00 hodin. Více informací ZDE  


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se bude konat

16. června 2021 v 16:00 hodin

v budově Šmeralova 40 (budova s podloubím)

(budoucí 1.A ve 2. patře – nynější 5.A, budoucí 1.B v 1. patře – nynější 5.B)

1.A Mgr. Vladimíra Hubená (hudebníci, tanečníci a žáci bez zaměření)

1.B Mgr. Zdena Winklerová (výtvarníci a žáci bez zaměření)

Vzhledem k situaci žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce vybaveného rouškou.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do 1. třídy do jiné školy, dejte tuto skutečnost
na vědomí škole – tel. čísla 353 447 037, 353 447 048 nebo 353 447 021

Prezenční výuka II. st. ZŠ, rotační výuka

V příštím týdnu začne rotační výuka i pro žáky 2. stupně ZŠ. Abychom sladili 1. stupeň, kde již rotační výuka běží, s 2. stupněm, nastoupí od pondělí žáci „B“ tříd s jednou výjimkou – tedy 6.B, 7.B a 8.B. Tou výjimkou jsou žáci 9.B. Většina z nich bude v pondělí 3.5. a v úterý 4.5 u přijímacích zkoušek, proto nastoupí až ve středu 5.5. Ve třídách, které nebudou prezenčně ve škole., bude probíhat distanční výuka.

Číst dál...

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ K. Vary

Termín podání elektronické žádosti 1. 4. – 30. 4. 2021

letak21zápis 21novy

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary otevírá v září 2021 opět dvě první třídy, každou s kapacitou 30 žáků, s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. Budoucí prvňáčci, u nichž se projevuje hudební, výtvarný nebo taneční talent, mohou povinnou školní docházku absolvovat ve třídě s rozšířenou výukou estetické výchovy, v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. Ve třídách probíhá vyučování všech předmětů podle školního vzdělávacího programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány 2 - 3 hodiny týdně. Hodiny hudební, výtvarné a taneční výchovy jsou vedeny odbornými učiteli. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního vyučování žáci navštěvují v odpoledních hodinách hudební, výtvarný i taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru.

Číst dál...

Informace k provozu školy od 4.1.2021

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v 5. stupni epidemiologických opatření, dojde od pondělí 4.1.2021 k následujícím změnám ve výuce:

1) Do školy prezenčně nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku. Režim zůstane stejný, jako když tato situace nastala na podzim. Tedy děti budou do školy vstupovat přímo, přezouvat se budou až u své třídy (nebudou se hromadit v šatnách)

Číst dál...