logo mob 2

BakalářiBakaláři

logo baka webstrava.cz

fb logofacebook

logo baka webKlasifikace

Galerie Duhová paletaGDP

Karlovarský skřivánekSkřivánek

forteForte

cukvCesta umění

kv podsebe 50Karlovy Vary

Základní škola

zus ho ilust

Školní jídelna

ZUŠ Výtvarný obor

Školní družina

ZUŠ - taneční obor

Úřední deska - odkaz na podrobnosti

ZUŠ Literárně dramatický obor

Aktuálně:

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD

 

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 ​

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se koná 16. června 2021 v 16:00 hodin. Více informací ZDE

 

Reg. č. - Výsledek zápisu
CA39Z - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
WG5H2 - Žádost o odklad školní docházky
1RMCL - Žádost o odklad školní docházky
4OKT1 - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
7EMU3 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
8UVXT - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
9E8VT - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
VES2V - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
8YFYJ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
XTHYG - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
XVA1J - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
TUPJE - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
HEIU7 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
OUW13 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
9QFLK - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
4QNGL - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
6FHRF - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
HONKQ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
BTY0Q - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
V5EHB - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
U21QE - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
3P9EG - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
K0C67 - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
X9FAO - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
C0XGD - Žádost o odklad školní docházky
OKUN8 - Žádost o odklad školní docházky
9K8DI - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
J5KQQ - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
MBNHV - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
HOFAG - Žádost o odklad školní docházky
OYAWA - Zapsán do 1. ročníku - hudební výchova
PSI7W - Žádost o odklad školní docházky
DQNKV - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
LFRE9 - Zapsán do 1. ročníku - bez zaměření
F73HW - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
1E7NU - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
BS5Y8 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
7NOE0 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
KXMGB - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
4N5EZ - Žádost o odklad školní docházky
OU6CQ - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
I27KB - Žádost o odklad školní docházky
HIFN7 - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
GL38N - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova
E9BTF - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
DPHK1 - Zapsán do 1. ročníku - taneční výchova
WGX1H - Zapsán do 1. ročníku - výtvarná výchova

Počet uchazečů: 47

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se koná 16. června 2021 v 16:00 hodin. Více informací ZDE  


Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se bude konat

16. června 2021 v 16:00 hodin

v budově Šmeralova 40 (budova s podloubím)

(budoucí 1.A ve 2. patře – nynější 5.A, budoucí 1.B v 1. patře – nynější 5.B)

1.A Mgr. Vladimíra Hubená (hudebníci, tanečníci a žáci bez zaměření)

1.B Mgr. Zdena Winklerová (výtvarníci a žáci bez zaměření)

Vzhledem k situaci žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce vybaveného rouškou.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do 1. třídy do jiné školy, dejte tuto skutečnost
na vědomí škole – tel. čísla 353 447 037, 353 447 048 nebo 353 447 021

LDO Autorská tvorba - texty žáků na téma Čeština 21. století

Co přináší Čeština 21. století

zkoumali v povídkách žáci LDO Autorské tvorby

pod vedením Mgr. Štěpánky Kačerové Lovacké

Číst dál...

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY K PROVOZU OD 3.5.2021

Žáci, kteří se učí ve škole, mají automaticky objednaný oběd, který mohou konzumovat ve školní jídelně.

Žáci nebo rodiče žáků, kteří jsou na domácí výuce si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů v době mezi 11:00 – 11:30 a 13:50 – 14:10 ve školní jídelně.

Číst dál...

Prezenční výuka II. st. ZŠ, rotační výuka

V příštím týdnu začne rotační výuka i pro žáky 2. stupně ZŠ. Abychom sladili 1. stupeň, kde již rotační výuka běží, s 2. stupněm, nastoupí od pondělí žáci „B“ tříd s jednou výjimkou – tedy 6.B, 7.B a 8.B. Tou výjimkou jsou žáci 9.B. Většina z nich bude v pondělí 3.5. a v úterý 4.5 u přijímacích zkoušek, proto nastoupí až ve středu 5.5. Ve třídách, které nebudou prezenčně ve škole., bude probíhat distanční výuka.

Číst dál...

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ K. Vary

Termín podání elektronické žádosti 1. 4. – 30. 4. 2021

letak21zápis 21novy

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary otevírá v září 2021 opět dvě první třídy, každou s kapacitou 30 žáků, s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. Budoucí prvňáčci, u nichž se projevuje hudební, výtvarný nebo taneční talent, mohou povinnou školní docházku absolvovat ve třídě s rozšířenou výukou estetické výchovy, v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. Ve třídách probíhá vyučování všech předmětů podle školního vzdělávacího programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány 2 - 3 hodiny týdně. Hodiny hudební, výtvarné a taneční výchovy jsou vedeny odbornými učiteli. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního vyučování žáci navštěvují v odpoledních hodinách hudební, výtvarný i taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru.

Číst dál...

Dist. výuka - podzim 2020, TO 1.A

Distanční výuka - podzim 2020 TANEČNÍ OBOR Tanečnice: 1.A , vyučující: BcA. Petra Blau
dist.v.1.A

 

Dist. výuka - zima 2021, TO 3. roč. ZUŠ

Distanční výuka - zima 2021 TANEČNÍ OBOR Tanečnice: 3. roč. ZUŠ, vyučující: BcA. Petra Blau

dist.v.TO.3.B

Dist. výuka - jaro 2021 - TO, MLSÍK

mlsik jaro21

Kouzelné panenky - taneční soubor MLSÍK - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
Taneční soubor MLSÍK pod vedením Pavly Šemberové - jaro 2021.

Zpráva pro rodiče k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče.

Vzhledem ke zlepšující se pandemické situaci dochází i ke změnám ve školní docházce. Tato zpráva se týká především žáků I. stupně ZŠ a individuální výuky
v ZUŠ, ale informativně ji zasílám všem rodičům (stále věřím, že i žáci druhého stupně za podobných okolností do školy ještě v tomto školním roce nastoupí).

 1. Žáci I. stupně nastoupí k prezenční výuce od pondělí 12.4.2021, a to tzv. rotačním způsobem. V týdnu od 12.4. nastoupí k prezenční výuce „A“ třídy (.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A), od 19.4. „B“ třídy a takto se až do odvolání budou po týdnu střídat.
 2. Pro žáky, kteří budou v daném týdnu ve škole, bude k dispozici i školní družina. Ranní od 7:00 hodin, odpoledne nejdéle do 16:30.
 3. Skupiny žáků musí být homogenní, nemohou se jakkoli promíchávat. V oddělení školní družiny budou vždy pouze žáci jedné třídy.
 4. Nástup do školy je podmíněn testováním žáků 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem. U dětí z 1. – 3. třídy může být testování přítomen jeden z rodičů, který může svému dítěti asistovat při provádění testu. Žáci, kteří využijí ranní družinu, se budou testovat již při příchodu do družiny. Upozorňuji, že k testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 5. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 6. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání.
 7. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině. Pro tyto děti může být zřízeno oddělení školní družiny, kde budou pobývat v týdnu s distanční výukou. V době prezenční výuky budou ve škole. Jedná se o tyto profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 8. Žáci ZUŠ nastoupí od 12.4. k prezenční individuální výuce. Těchto žáků se testování netýká.
 9. Žáci II. stupně i nadále budou pokračovat v distanční výuce.
 • Testování proběhne v 1. vyučovací hodině od 8:00 hodin. Děti přijdou do školy před osmou hodinou, nevstupují do šaten, ale pokračují přímo ke své třídě. Pro potřeby testování bude každá třída rozdělena na dvě skupiny (vždy na stejném patře, na kterém se nachází kmenová třída dítěte)
 • Po celou dobu pobytu dítěte ve škole i ve školní družině jsou povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), pro děti postačuje zdravotnická rouška (může být i respirátor bez výdechového ventilu – ten je povinný pro dospělé osoby, nikoli však pro děti). Ochranný štít je možné použít pouze v kombinaci s rouškou, sám o sobě je nepostačující.

Tolik velmi stručně k tomu, co nás čeká v nejbližší době. V příloze přikládám diagram testování. A pro zájemce o podrobnější informace posílám ještě dva odkazy:

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE

Mgr. Břetislav Svoboda

 

 

 

 

 

  

 

 

Bakaláři

logo baka web

logo baka web

Galerie Duhová paleta

Karlovarský skřivánek

fb logo

forte

cukv

kv podsebe 50

School TV