logo mob 2

BakalářiBakaláři

logo baka webstrava.cz

fb logofacebook

logo baka webKlasifikace

Galerie Duhová paletaGDP

Karlovarský skřivánekSkřivánek

forteForte

cukvCesta umění

kv podsebe 50Karlovy Vary

Image

Základní škola

zus ho ilust

Školní jídelna

ZUŠ Výtvarný obor

Školní družina

ZUŠ - taneční obor

Úřední deska - odkaz na podrobnosti

ZUŠ Literárně dramatický obor

Aktuálně:

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ K. Vary

Termín podání elektronické žádosti 1. 4. – 30. 4. 2021

letak21zápis 21novy

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary otevírá v září 2021 opět dvě první třídy, každou s kapacitou 30 žáků, s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy. Budoucí prvňáčci, u nichž se projevuje hudební, výtvarný nebo taneční talent, mohou povinnou školní docházku absolvovat ve třídě s rozšířenou výukou estetické výchovy, v kolektivu stejně zaměřených dětí, pod vedením zkušených pedagogů. Ve třídách probíhá vyučování všech předmětů podle školního vzdělávacího programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány 2 - 3 hodiny týdně. Hodiny hudební, výtvarné a taneční výchovy jsou vedeny odbornými učiteli. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního vyučování žáci navštěvují v odpoledních hodinách hudební, výtvarný i taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru.

Číst dál...

Dist. výuka - podzim 2020, TO 1.A

Distanční výuka - podzim 2020 TANEČNÍ OBOR Tanečnice: 1.A , vyučující: BcA. Petra Blau
dist.v.1.A

 

Dist. výuka - zima 2021, TO 3. roč. ZUŠ

Distanční výuka - zima 2021 TANEČNÍ OBOR Tanečnice: 3. roč. ZUŠ, vyučující: BcA. Petra Blau

dist.v.TO.3.B

Dist. výuka - jaro 2021 - TO, MLSÍK

mlsik jaro21

Kouzelné panenky - taneční soubor MLSÍK - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.
Taneční soubor MLSÍK pod vedením Pavly Šemberové - jaro 2021.

Zpráva pro rodiče k nástupu dětí do školy

Vážení rodiče.

Vzhledem ke zlepšující se pandemické situaci dochází i ke změnám ve školní docházce. Tato zpráva se týká především žáků I. stupně ZŠ a individuální výuky
v ZUŠ, ale informativně ji zasílám všem rodičům (stále věřím, že i žáci druhého stupně za podobných okolností do školy ještě v tomto školním roce nastoupí).

 1. Žáci I. stupně nastoupí k prezenční výuce od pondělí 12.4.2021, a to tzv. rotačním způsobem. V týdnu od 12.4. nastoupí k prezenční výuce „A“ třídy (.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A), od 19.4. „B“ třídy a takto se až do odvolání budou po týdnu střídat.
 2. Pro žáky, kteří budou v daném týdnu ve škole, bude k dispozici i školní družina. Ranní od 7:00 hodin, odpoledne nejdéle do 16:30.
 3. Skupiny žáků musí být homogenní, nemohou se jakkoli promíchávat. V oddělení školní družiny budou vždy pouze žáci jedné třídy.
 4. Nástup do školy je podmíněn testováním žáků 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem. U dětí z 1. – 3. třídy může být testování přítomen jeden z rodičů, který může svému dítěti asistovat při provádění testu. Žáci, kteří využijí ranní družinu, se budou testovat již při příchodu do družiny. Upozorňuji, že k testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 5. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 6. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání.
 7. Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině. Pro tyto děti může být zřízeno oddělení školní družiny, kde budou pobývat v týdnu s distanční výukou. V době prezenční výuky budou ve škole. Jedná se o tyto profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 8. Žáci ZUŠ nastoupí od 12.4. k prezenční individuální výuce. Těchto žáků se testování netýká.
 9. Žáci II. stupně i nadále budou pokračovat v distanční výuce.
 • Testování proběhne v 1. vyučovací hodině od 8:00 hodin. Děti přijdou do školy před osmou hodinou, nevstupují do šaten, ale pokračují přímo ke své třídě. Pro potřeby testování bude každá třída rozdělena na dvě skupiny (vždy na stejném patře, na kterém se nachází kmenová třída dítěte)
 • Po celou dobu pobytu dítěte ve škole i ve školní družině jsou povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), pro děti postačuje zdravotnická rouška (může být i respirátor bez výdechového ventilu – ten je povinný pro dospělé osoby, nikoli však pro děti). Ochranný štít je možné použít pouze v kombinaci s rouškou, sám o sobě je nepostačující.

Tolik velmi stručně k tomu, co nás čeká v nejbližší době. V příloze přikládám diagram testování. A pro zájemce o podrobnější informace posílám ještě dva odkazy:

Manuál k testování ve školách a školských zařízeních a Letáky k testování pro žáky a rodiče naleznete ZDE
Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete ZDE

Mgr. Břetislav Svoboda

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY K PROVOZU OD 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 začínáme vařit pro žáky 1. stupně v rotačním režimu a pro zaměstnance školy. To znamená, že děti, které se učí ve škole, mají automaticky objednaný oběd, který mohou konzumovat ve školní jídelně.

Číst dál...

JARNÍ STOPOVAČKA

Vážení rodiče, milé děti,
zdraví vás všechny vychovatelky školní družiny. Protože se v této době nemůžeme osobně vídat, připravily jsme pro vás malou jarní stopovačku. Pro všechny by mohla být jarní procházka zpestřením každodenních povinností u počítačů.

Číst dál...

Nový web

Vážení návštěvníci, jistě jste si všimli, že se nacházíte na zcela novém webu ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Doufáme, že vám bude dobře sloužit a že vždy snadno najdete to, co hledáte. Starý web bude ještě nějakou dobu dostupný na adrese old.zsazus.cz

Za tvůrčí tým nového webu
Jan Tumpach

Karlovarský skřivánek - důležité informace

Vážení soutěžící, vážení učitelé a rodiče.

Celostátní kolo soutěže Karlovarský skřivánek je prozatím přesunuto na 25.-27.5.2020. Původní přihlášky na ubytování a stravování zatím zůstávají v platnosti. Prosím, sledujte stránky Skřivánka, kde budou postupně aktualizovány informace ohledně konání soutěže.

S pozdravem realizační tým soutěže Karlovarský skřivánek.

Domácí práce pro žáky

Vážení rodiče a žáci,

veškerá práce pro žáky bude průběžně zadávána prostřednicrvím systému Bakaláři.

Pokud nemáte přístupové údaje, žádejte o ně prostřednictvím emailů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ne na oba současně).