uvod ho 772

Skladba a Elektronické zpracování hudby

Skladba neboli kompozice je jednou z nejtěžších, ale zároveň nejvíce kreativních a také vážených hudebních disciplín. S komponováním lze začít zpravidla až po získání základních hudebně-teoretických znalostí a také základů hry na hudební nástroj, nejčastěji klavír. Díky těmto nesnadným předpokladům nemívají základní umělecké školy v tomto oboru mnoho žáků. Ovšem pokud se u žáka objeví touha po vlastní hudební tvorbě, je velmi vhodné studium skladby zvážit. Více informací vám rád sdělí Mgr. Karel Šimandl, pedagog tohoto oboru v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, který je sám aktivním hudebním skladatelem současné hudby. Jeho žáci již získali řadu ocenění na skladatelských soutěžích (viz horní nabídka - soutěže).

Elektoronické zpracování hudby je taktéž obor věnující se tvorbou a zpracováním hudby. Je však zaměřen spíše na práci s médii pro záznam hudby, zejména počítačem a klávesovým nástrojem s MIDI rozhraním. Žák se během studia seznamuje s různými možnostmi záznamu a zpracování hudby. Před započetím studia tohoto oboru se také předpokládá získání základních teoretických znalostí a základů hry na klávesový nástroj. Tento studijní obor je ideálním doplněním studia hry na elektronické klávesové nástroje, jelikož je jeho přirozenou součástí při pokračování ve studiu na konzervatoři, případně i akademii múzických umění.

V úvahu připadá i studium obou výše uvedených oborů současně.

Pedagogové:
Šimandl Karel Mgr. - skladba| 353 447 089 | Šmeralova 40 | Po 13.15 – 17.45, ST 13.15 – 17.15, Čt 15.35 -17.55
Tumpach Jan Mgr., DiS. - elektronické zpracování hudby | tel.: 353 447 076 nebo 071 | Šmeralova 40 | PO 14-17, ST 13-17, ČT 15-17