logo mob 2

BakalářiBakaláři

logo baka webstrava.cz

fb logofacebook

logo baka webKlasifikace

Galerie Duhová paletaGDP

Karlovarský skřivánekSkřivánek

forteForte

cukvCesta umění

kv podsebe 50Karlovy Vary

Základní škola

zus ho ilust

Školní jídelna

ZUŠ Výtvarný obor

Školní družina

ZUŠ - taneční obor

Úřední deska - odkaz na podrobnosti

ZUŠ Literárně dramatický obor

Aktuálně:

Vydání vysvědčení žákům 1. i 2.st. ZŠ - nová informace

Všem žákům 1. i  2.stupně ZŠ bude vydáno vysvědčení v pátek 26.06.2020 v 8.00 hod.
Žáci, kteří nechodili v červnu do školy, budou mít s sebou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je ke stažení na webových stránkách školy.

Galerie umění, Den otevřených dveří – V rytmu letu…

GU plakat den otevrenych dveri

SOBOTA 20.6.2020, 13 – 18 hodin, vstup volný!
Den otevřených dveří – V rytmu letu…
Obrazy, kresby a fotografie Milana Maura a také díla českého umění 20. století jako inspirace pro tvůrčí výtvarné dílny, hry, animace. Komentovaná prohlídka s autorem, malba v plenéru, divadelní představení pro děti. Pořádáno ve spolupráci se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary-Rybáře, ZUŠ Antonína Dvořáka a za podpory Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.

Číst dál...

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění

formulář ke stažení v PDF:

Číst dál...

Zápis do autorské tvorby a LDO

LDO zápis

Navýšení plateb za stravování ve ŠJ

Vzhledem k zařazování finančně náročnějších potravin do skladby jídelních lístků a plnění nutričních doporučení MZ při současných cenách potravin, jsme nuceni od 1.9.2020 zvýšit ceny obědů.

Číst dál...

Číslo účtu pro platbu školného

Vážení rodiče,
zde je č. účtu školy: 35-800457359/0800 Česká spořitelna.
Děkujeme vám, že jste nezapomněli zaplatit školné v ZUŠ v druhém pololetí.

 

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Úplata za vzdělávání ve školní družině se stanovuje pro příslušný školní rok a její výše vychází ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka

Číst dál...

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka s třídní učitelkou Vašeho dítěte se bude konat 15. června 2020 v 16:30 h. v budově Šmeralova 40 (budova s podloubím)

Číst dál...

Informace k otevření školy pro žáky 2.stupně ZŠ

Vážení rodiče,

Číst dál...

Informace ke školnému v ZUŠ

Úplata za vzdělávání v ZUŠ („školné“) se stanovuje pro příslušný školní rok a její výše vychází ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka

Číst dál...

 

 

 

 

 

  

 

 

Bakaláři

logo baka web

logo baka web

Galerie Duhová paleta

Karlovarský skřivánek

fb logo

forte

cukv

kv podsebe 50

School TV