logo mob 2

BakalářiBakaláři

logo baka webstrava.cz

fb logofacebook

logo baka webKlasifikace

Galerie Duhová paletaGDP

Karlovarský skřivánekSkřivánek

forteForte

cukvCesta umění

kv podsebe 50Karlovy Vary

Základní škola

zus ho ilust

Školní jídelna

ZUŠ Výtvarný obor

Školní družina

ZUŠ - taneční obor

Úřední deska - odkaz na podrobnosti

ZUŠ Literárně dramatický obor

Aktuálně:

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů u akutních onemocnění v průběhu pandemie

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého1 .

Číst dál...

Pokyn ředitele školy 1/2020 | 16.9.2020

 Opatření přijatá k omezení šíření COVID19

 1. Pokud bude ve styku s pozitivně testovanou osobou osoba chráněná rouškou nebo respirátorem, nebude v tomto případě nařízena karanténa. To by za určitých okolností mohlo znamenat, že se můžeme vyhnout karanténě více tříd, případně celé školy. Proto nařizuji používání roušek ve všech prostorách školy i při výuce.
 2. Aby se zamezilo přenosu nákazy mezi zaměstnanci, budou roušky ve vzájemném styku při vzdálenosti menší než 2 metry používat za všech okolností, tedy nejen ve společných prostorách školy, ale i při výuce.
  Číst dál...

  COVID19 – roušky i ve výuce

  Opatření v souvislosti s nemocí COVID19 – roušky i ve výuce

  Číst dál...

  KHS - COVID -19

  pokyny ke COVID 19

   

   

   

  Stručná historie tance, Pavla Šemberová

  letak, Strucna historie tance

  Stručná historie tance, Pavla Šemberová

  Číst dál...

  Klusík

   

  plakat KLUSÍK nabor

  Číst dál...

  ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary přijme:

  • Korepetitora do hudebního oboru (hra na klavír).
  • Učitele na elektrickou a akustickou kytaru.

   

  Číst dál...

  Pojď k nám hrát divadlo. LDO ZŠ a ZUŠ

  plakat Nabor dramatak

  Číst dál...

  Informace pro rodiče budoucích prvňáků

  Prvňáčkové přijdou 1. září do školy v doprovodu rodičů, kteří se s nimi zúčastní zahájení prvního školního dne. V první části hodiny obdrží rodiče informace od třídní učitelky a pak zůstanou děti samy s paní učitelkou. Na rodiče bude čekat před třídou paní vychovatelka, která jim předá informace týkající se školní družiny. Rodiče pak počkají na své dítě před školou, kam jim ho přivede třídní učitelka. Škola se otevírá v 7:40 hod., žáci budou mít pouze 1. vyučovací hodinu.

  Školné ZUŠ 2020

  skolne ZUS 2020

   

  Číst dál...

 

 

 

 

 

  

 

 

Bakaláři

logo baka web

logo baka web

Galerie Duhová paleta

Karlovarský skřivánek

fb logo

forte

cukv

kv podsebe 50

School TV