Protože nedílnou součástí výuky na naší škole je seznamování našich žáků s hudbou nejen světovou ale i českou, patří sem rovněž i poznávání lidové hudby. Působí u nás hned dva lidové soubory. Ten mladší, složený z menších dětí, se jmenuje Velmi malá lidová muzika a je teprve začínajícím tělesem bez zkušeností. Soubor s velkými žáky s názvem Malá lidová muzika je malý již jen názvem, který mu zůstal. Díky svojí popularitě se stále rozrůstá a dnes má 12 členů. Za sebou má vítězství v několika celostátních soutěžích a rovněž účast na festivalech nejen v Čech ách, ale i v zahraničí. Vystupoval na pódiích na Slovensku, ve Švédsku, a ve školním roce 2018/19 se zúčastnil velmi úspěšného projektu Erasmus+ v islandském Reykjavíku.

Pedagog:

Miljo Milev | 353447073 | Šmeralova 40 | Po 14,00 - 18,30 | Út 15,00 - 18,00 | St 15,00 - 18,45 | Čt 13,50 - 18,45

Tags:

České dudy jsou českým fenoménem, který sice v našem kraji nemá takovou tradici jako např. na Chodsku, nicméně jejich popularita stále vzrůstá, stejně jako jejich využitelnost. Na naší škole se tento nástroj vyučuje již víc jak 10 let. Vzešla zde řada absolventů, kteří naši školu i celý region reprezentovali na různých soutěžích, které se konají pravidelně pod záštitou ministerstva školství, ale také v zahraničí.

Pedagog:

Miljo Milev | 353447073 | Šmeralova 40 | Po 14,00 - 18,30 | Út 15,00 - 18,00 | St 15,00 - 18,45 | Čt 13,50 - 18,45

Tags:

Rozpis sborů 2022/23

Pondělí 13,30 – 15,00 ROLNIČKA (2. a 3. třída)

Pondělí 16,00 – 16,45 SLUNÍČKA (3 – 6 let)

Středa 13,30 – 14,15 PŘÍPRAVNÝ SBOR (1. třída)

Středa 13,30 – 15,00 ZVONEČEK (4. – 5. třída)

Středa 15,00 – 16,30 ZVONEK (děvčata 6. třída a starší)

Středa 15,00 – 16,30 TAM – TAM (chlapci 6. třída a starší)

 

Naše sbory vede:

Mgr. Miroslava Lendělová (Sluníčka, Zvoneček, Zvonek)

Karolína Kučerová DiS. (Rolnička, Zvoneček, Zvonek, TAM – TAM)

Mgr. Vladimíra Hubená (Přípravný sbor)

Pavla Šemberová (Rolnička)

Mgr. Ilona Volopichová (TAM – TAM)

 

Tags:

Mgr. Pavlína Petříková

- Pedagogická činnost od roku 2004
- Hudební vzdělání Konzervatoř v Teplicích - obor klavír,
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - obor Hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
Další vzdělání:
- dvouletý kurz Sbormistroství při UJEP
Aktivně se věnuje Muzikoterapii - studium u Markéty Gerlichové Cesta k harmonii I, II, III a další kurzy
Sbormistr sborů : Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova, ženský komorní sbor Cichorium
Dále se věnuje dětem se SPU a jinými poruchami - Hudební nauka pro tyto žáky a také předškolním dětem - PPHV

Tags: