Úřední deska

Zřizovatel školy:


 

logo mmkv 150Statutární město Karlovy Vary

 

 

Výroční zprávy školy:


Viz skece ke stažení (odkaz zde)

 

Aktuální projekty:

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

 


PROJEKT

Personální podpora a podpora vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora vzdělávání v základní škole, základní umělecké škole a školní družině formou různých aktivit.

 


 

 

 

Ukončené projekty:

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ (Šablony III)

byl spolufinancován Evropskou unií.eu loga 2019

Podpora vzdělávání v základní škole formou doučování žáků, realizací zájmových klubů, projektových dnů ve školei mimo ni, tandemové výuky, využívání IT ve výuce, financování speciálního pedagoga a mezinárodních stáží pedagogů.


PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ KARLOVY VARY (Šablony II)

byl spolufinancován Evropskou unií.eu loga 2019

 

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení


eu loga 2019

Personální podpora ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (Šablony I)

 

 

 

 


Maják

eu loga 2019PROJEKT MAJÁK – SÍŤ KOLEGIÁLNÍ PODPORY

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Ve spolupráci s SSISDK Dvůr Králové

Více informací zde: https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/

 Inovace na dosah

projekt14 15

Identifikace projektu:
1. Název projektu
Inovace na dosah – Registrační č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0025
2. Typ projektu
individuální projekt ostatní
3. Operační program/oblast podpory
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
4. Předkladatel projektu
COMFOR STORES a.s.Projekt je koncipován tak, aby splnil podmínky výzvy OP-VK č. 51 a efektivně navázal na dosavadní zkušenosti partnerů/škol s využíváním technologií ve výuce.Cílem projektu je poskytnout pracovníkům partnerských škol – ředitelům, pedagogům, ICT metodikům – odbornou podporu a ucelený vzdělávací program, které pomohou s dalším rozvojem kompetencí využívat informační technologie v procesu výuky na ZŠ a SŠ.Projekt umožňuje partnerům získat pro moderní způsob výuky 1:1 vhodná dotyková zařízení a ta plnohodnotně využívat napříč všemi vzdělávacími obory.Podstatným přesahem projektu je vznik kvalitní metodiky a posílení komunity, ve které mohou pedagogové sdílet a rozvíjet své zkušenosti s metodami moderní výuky.
Doba trvání projektu: 11 měsíců (1. září 2014 – 31. červenec 2015)